Памятка пассажира

Памятка пассажира INFOBUS
Перед отъездом:
Проверьте, пожалуйста, что вы взяли все необходимые документы:
 
· Паспорт
· Посадочный талон на TOURBUSS
· Ваучер и договор о туристическом обслуживании (подтверждение отеля)
· Страховой полис (туристический)
· Доверенность на ребенка (если это необходимо)
· Румынские леи (5-10 леев для посещения туалета на границе).
 
Подача TOURBUSS, сбор группы, выезд из Кишинева:
 
Автобус подается за 30 минут до времени выезда, указанного в посадочном талоне. В 17:00 вам нужно быть на месте посадки – мун. Кишинэу, ул. Тигина, Республиканский стадион напротив главного филиала Energ Bank. Выезд TOURBUSS в 17:30! Если вы опаздываете, пожалуйста, предупредите бортпроводника, но будьте готовы догонять автолайнер за свой счет, если опоздание превышает 5 минут.
 
Маршрут следования TOURBUSS, остановки и трансферы: TOURBUSS совершает курс по маршруту: Кишинев – Кагул – Оанча – BG– Солнечный берег – BG– Оанча – Кагул – Кишинев. Во время пути каждые 3-4 часа делаются санитарно-технические остановки, во время которых Вы можете выйти из TOURBUSS, после специального приглашения бортпроводника. Для посещения туалетов на границе Румынии с Молдовой и Румынии с Болгарией, вам понадобятся румынские леи.
 
Во время прохождения пунктов пропуска государственных границ просим Вас оставаться в салоне TOURBUSS и не покидать его, без специального приглашения от бортпроводника. Также просим помнить «Золотое правило» - никаких шуток с представителями закона. Если у вас заказан трансфер (доставка до отеля), то бортпроводник предупредит Вас, где и когда вы пересядете в специальный транспорт (мини-бус, легковой автомобиль) который доставит вас к отелю. На обратном пути Вам нужно ждать на рецепции отеля Ваш обратный трансфер.
 
Во время пути в TOURBUSS можно:
· Быть в хорошем настроении.
· Слушать рекомендации бортпроводника и обращаться к нему за помощью.
· Соблюдать правила хорошего тона.
· Воздержаться от курения и распития спиртных напитков.
· Угоститься леденцами, которые предложит бортпроводник.
· Разложить спинку кресла, не мешая пассажиру позади Вас.
· Бережно и аккуратно обращаться с оборудованием салона TOURBUSS
· Завернуться в плед, который предложит бортпроводник.
· Смотреть кино.
· Соблюдать тишину после 23:00.
· Перекусить едой (не имеющей резкого запаха), взятой из дома.
· Складывать мусор в пакетик на ручке кресла.
· Оставаться в своем кресле и не ходить по салону TOURBUSS во время движения.
· Во время санитарно-технических остановок покидать салон TOURBUSS после приглашения бортпроводника.
 
"ВНИМАНИЕ!
 
1. За нарушение правил общественного порядка, за употребление по пути следования запрещенных веществ (курение, алкоголь, наркотики), за нарушение покоя или за создание действиями туриста небезопасной обстановки во время пути, экипаж автолайнера может высадить пассажира – нарушителя из автобуса без компенсации стоимости проезда. При этом составляется акт и подписывается тремя свидетелями."
2. Перевозчик оставляет за собой право на замену борта без дополнительного оповещения о данном факте туристов.
 
Желаем Вам приятного пути и отличного отдыха!
Îndrumătorul pasagerului TOURBUSS
Înainte de plecare:
Verificați, dacă ați luat toate documentele necesare:
 
• Pașaport
• Talon pentru transport
• Voucher turistic și contract de prestare a serviciilor turistice (confirmarea hotelului)
• Polița de asigurare medicală (turistică)
• Procură de însoțire a cpilului (în cazul în care este necesar)
• Lei românești (5-10 lei pentru necesități WC la frontieră)
 
Dispunerea TOURBUSS, plecarea din Chișinău:
 
Autobusul este dispus cu 30 min pînă la ora plecării, indicate în talon pentru transport. La 17:00 este necesar de a fi prezenți la locul stabilit pentru plecare – mun. Chisinau, str. Tighina, Stadionul Republican str. Ierusalim, vizavi de Energ Bank.
Ora 17:30 – este ora Plecării TOURBUSS!În cazul în care sînteți în întîrziere, Vă rugăm să anunțați ghidul. În cazul întîrzierii de peste 5 minute, aveți în vedere, că din contul Dvs ve-ți ajunge TOURBUSS pentru a continua cursa.
 
Cursa de transport a TOURBUSS, opriri și transferuri: TOURBUSS efectuiază cursa pe următorul itenirar: Chișinău – Cahul – Oancea – BG– Sunny Beach– BG– Oancea – Cahul - Chișinău. În timpul cursei, aproximativ fiecare 3-4 ore sînt efectuate opriri tehnico-sanitare, în care Dvs puteți părăsi TOURBUSS după anunțul special al ghidului. Pentru folosirea WC-ului la frontiera România – Bulgaria, aveți nevoie de lei românești.
 
În timpul traversării punctelor de trecere a frontierii Vă rugăm să nu părăsiți salonul TOURBUSS, doar după invitația ghidului. La fel Vă rugăm să țineți minte ”Regula de Aur” , - nici un fel de glume nu se admit cu lucrători vamali.
 
Dacă Dvs ați comandat transfer (adică deplasarea pînă la Hotel), atunci ghidul Vă va preîntîmpina unde și cînd Dvs Vă ve-ți transfera într-un alt transport special (mini-bus sau autocar), care va efectua transportarea Dvs pînă la Hotel. La retur sînteți obligați să așteptați la recepție transportul Dvs de transfer.
 
În timpul călătoriei în TOURBUSS este voie:
• Să aveți dispoziție bună sau foarte bună
• Să ascultați recomandările ghidului și respectiv să Vă adresați după ajutor
• Să respectați regula bunului simț
• Să Vă rețineți de la fumat și întrebuințarea băuturilor alcoolice
• Puteți servi bomboane, propuse de ghid
• Să Vă aranjați fotoliul fără a deranja pasagerul din spate
• Cu acuratețe și atent să Vă folosiți de aparatajul din salonul TOURBUSS:
• Puteți folosi cuvertura propusă de ghid
• Să vizionați filme etc.
• Să respectați liniștea în salon după ora 23:00
• Puteți să mîncați gustări casnice (ce nu au miros înțepător)
• Gunoiul urmează a-l împacheta în sacoșele pe mînerul fotoliului
• În timpul deplăsării TOURBUSS urmează să Vă aflați în fotoliu, fără a merge prin salon
• Puteți părăsi salonul TOURBUSS în cazul opririlor tehnico-sanitare doar după permisiunea ghidului
 
ATENTIE!
 
1.Pentru încalcarea regulilor de ordine publică, întrebuințarea în timpul călătoriei a substanțelor interzise (țigări, alcool, substanțele narcotice), pentru încălcarea liniștei sau întreprinderea acțiunilor periculoase de către pasageri în timpul călătoriei, echipajul autolainerului este în drept de a debarca pasagerul-contravenient, fără compensarea cheltuielilor de transport. În așa caz se întocmește act, care urmează a fi semnat de 3(trei) martori."
2. Transportatorul este in drept de a introduce modificari in tipul de transport auto fara anuntare din timp a turistului.
 
Vă dorim călătorie plăcută și odihnă superbă!